Nachzucht Anthalya
2003 St.   v. EH King Arthur (TSF)  
2004 St.   v. Castellini/Holst. Amieel à Castell
2005 Hf.   v. Soprano/Old  
2008 Hf.   v. Grafenstolz (TSF)  
2009 Stf.   v. Scolari/Hann.  
2010 Stf.   v. Loran/Holst.  
2012 Hf.   v. Tarison Aeneas
2013 Hf.   v. EH Sixtus Aramis